Mời chào hàng: Mua sắm bổ sung bàn ghế giáo viên, học sinh phục vụ năm học 2015-2016 cho các trường Mầm non

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Trường Mầm non An Thượng
  • Gói thầu: Mua sắm bổ sung bàn ghế giáo viên, học sinh phục vụ năm học 2015-2016 cho các trường Mầm non
  • Dự án: Mua sắm bổ sung bàn ghế giáo viên, học sinh phục vụ năm học 2015-2016 cho các trường Mầm non
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 08/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 11/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trường Mầm non An Thượng, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 043.365.1545
  • Giá bán: 0 đồng.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 11/09/2015 tại Trường Mầm non An Thượng, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

       Trường Mầm non An Thượng Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.