Mời chào hàng: Xe ôtô xi téc 07m3 chở xăng dầu hiệu Hino FC mới 100%

A. THÔNG TIN CHUNG:

  1. Tên cơ quan/đơn vị: Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (TNHH 01TV)

– Địa chỉ: 34, Lý Thường Kiệt, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

– Điện thoại: 067. 3851038 – 3852430      

Fax: 067.3852283       E-mail: phongpt.dt@petrolimex.com.vn

  1. Tên dự án: Xe ôtô xi téc 07m3 chở xăng dầu hiệu Hino FC mới 100% do Việt Nam sản xuất năm 2015 (bồn chia thành 02 ngăn 03m3, 04m3)
  2. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):
– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

  – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác: X

 
  1. Tên chủ đầu tư: Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (TNHH 01TV)
  2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Xe ôtô xi téc 07m3 chở xăng dầu hiệu Hino FC mới 100% do Việt Nam sản xuất năm 2015 (bồn chia thành 02 ngăn 03m3, 04m3).

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (TNHH 01TV)

– Tên gói thầu: Xe ôtô xi téc 07m3 chở  xăng dầu hiệu Hino FC mới 100% do Việt Nam sản xuất năm 2015 (bồn chia thành 02 ngăn 03m3, 04m3)

– Tên dự án: Xe ôtô xi téc 07m3 chở  xăng dầu hiệu Hino FC mới 100% do Việt Nam sản xuất năm 2015 (bồn chia thành 02 ngăn 03m3, 04m3)

– Nguồn vốn: Vốn vay

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào 8h ngày 07 tháng 10 năm 2015 đến ngày 15 tháng 10 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: 34 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: 067.3851038,  0989.701.679

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 14 giờ ngày  15 tháng 10 năm 2015 tại Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (TNHH 01TV) 34 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.