Mời Thầu: Cải tạo ký túc xá B, bể nước ngầm, bể cứu hỏa học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

  • Bên mời thầu: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
  • Gói thầu: Cải tạo ký túc xá B, bể nước ngầm, bể cứu hỏa
  • Dự án: Cải tạo, nâng cấp ký túc xá B, nhà làm việc và xây mới nhà đa năng thuộc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
  • Nguồn vốn: NSNN
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 07/10/2015 đến 16 giờ 00 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, số 3-5 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 7752384; Fax: (04) 38343239
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 ngày 27/10/2015 tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, số 3-5 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.