Mời Thầu: Thi công xây dựng nhà máy, bể hút, bể xả, cống trạm bơm yên Nghĩa

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban QLDA Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa
  • Gói thầu: Gói thầu số 15: Thi công xây dựng nhà máy, bể hút, bể xả, cống xả qua đê, hệ thống vớt rác, công trình quản lý, đường thi công, hoàn trả công trình dân sinh
  • Dự án: Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) – giai đoạn I
  • Nguồn vốn: Ngân sách thành phố
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 08/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 28/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, số 38 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội
  • Điện thoại: 0433.511004
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 28/10/2015 tại Ban QLDA Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, số 38 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội

           Ban QLDA Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.