Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị thực hành cho phòng học thiết kế RF – Học viện KTQS

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Học viện Kỹ thuật Quân sự – BQP
  • Gói thầu: Gói thầu số 07: Mua sắm trang thiết bị thực hành cho phòng học thiết kế RF
  • Dự án: Mua sắm trang thiết bị, phần mềm đào tạo cho các phòng học chuyên dùng
  • Nguồn vốn: NSNN – Cục Nhà trường năm 2015
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thấu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 07/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 19/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Kỹ thuật – Học viện KTQS, phòng 901, tầng 9, nhà S4, số 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
  • Điện thoại: 069.698270
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 19/10/2015 tại Phòng Kỹ thuật – Học viện KTQS, phòng 901, tầng 9, nhà S4, số 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

          Học viện Kỹ thuật Quân sự – BQP Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.