Mời Thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình Yên Bái

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
  • Gói thầu: Gói thầu số 8 – Bảo hiểm xây dựng công trình
  • Dự án: Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220kV Yên Bái
  • Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 07/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 19/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Đấu thầu (Phòng 403) – Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, số 4 Nguyễn Khắc Nhu, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 04.39840823/22103081; Fax: 04.39840824
  • Giá bán: 500.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 19/10/2015 tại Phòng Đấu thầu (Phòng 403) – Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, số 4 Nguyễn Khắc Nhu, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

         Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.