Mời Thầu: Thiết bị khoa học công nghệ năm 2015 viện quy hoạch Thủy Lợi

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Viện Quy hoạch Thủy Lợi
  • Gói thầu: Thiết bị khoa học công nghệ năm 2015
  • Dự án: Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ phân tích, khảo sát, đo đạc, tính toán nguồn nước phục vụ nghiên cứu quy hoạch thủy lợi
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 08/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 19/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng 207, Viện Quy hoạch Thủy lợi, 162A Trần Quang Khải, Hà Nội
  • Điện thoại: 04 38261767, Fax: 04 3 8250827
  • Giá bán: 1.0000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 19/10/2015 tại Phòng 207, Viện Quy hoạch Thủy lợi, 162A Trần Quang Khải, Hà Nội

          Viện Quy hoạch Thủy Lợi Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.