Mời Thầu: Mua 02 xe ô tô Xitec dung tích 20 m3 (±5%) cho PV OIL TRANS

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PV OIL TRANS)
  • Gói thầu: Mua 02 xe ô tô Xitec dung tích 20 m3 (±5%) cho PV OIL TRANS
  • Dự án: Mua 02 xe ô tô Xitec dung tích 20 m3 (±5%) cho PV OIL TRANS
  • Nguồn vốn: Chủ sở hữu của PV OIL TRANS
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 08/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 23/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PV OIL TRANS) Lầu 10, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 08.5414 6777; Fax: 08,5410 8777
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 23/10/2015 tại Lầu 10, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

          Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.