Mời Thầu: Vận chuyển máy biến áp 220kV-250MVA Thuận An

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam
  • Gói thầu: Gói thầu số 10: Vận chuyển máy biến áp 220kV-250MVA
  • Dự án: Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220kV Thuận An
  • Nguồn vốn: Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 06/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam, số 610, đường Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 08.22100719; Fax: 08.38361096/22216669
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 27/10/2015 tại Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam, số 610, đường Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

          Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.