Mời Thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2015-2016 Bệnh viện Trưng Vương

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Bệnh viện Trưng Vương
  • Gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2015-2016
  • Dự án: Cung cấp hóa chất cho Bệnh viện Trưng Vương
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 08/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 29/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Bệnh viện Trưng Vương – Phòng Tài chánh, 266 Lý Thường Kiệt, phuờng 14, quận 10, TP. HCM
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 29/10/2015 tại Bệnh viện Trưng Vương – Phòng Tài chánh, 266 Lý Thường Kiệt, phuờng 14, quận 10, TP. HCM

          Bệnh viện Trưng Vương Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.