Mời Chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thiết bị Công nghệ thông tin tại TP Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Công ty TNHH Hệ thống công nghệ Năm Châu
  • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị Công nghệ thông tin
  • Dự án: Xây dựng mới hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguồn vốn: Ngân sách tập trung
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 07/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 14/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM, số 250 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò vấp, TP. HCM
  • Điện thoại: 08 35888 753; Fax: 08 35888 754
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 14/10/2015 tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM, số 250 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò vấp, TP. HCM

          Công ty TNHH Hệ thống công nghệ Năm Châu Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.