Mời Chào hàng: Mua sắm nguyên vật liệu chế biến cá Tra để làm thực phẩm tại Trung tâm công nghệ Sau thu hoạch

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch
  • Gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu
  • Dự án: Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột peptide sinh học có hoạt tính liên kết canxi cao từ phụ phẩm quá trình chế biến cá Tra để làm thực phẩm
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước – vốn sự nghiệp khoa học năm 2015
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 08/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 15/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Bộ phận Kế toán – Hành chính – Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch, 116 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM
  • Điện thoại: (08) 382264955; Fax: (08) 38246884
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 15/10/2015 tại Bộ phận Kế toán – Hành chính – Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch, 116 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

  Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.