Mời Thầu: Dịch vụ Giặt ủi công nghiệp năm 2016 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • Gói thầu: Dịch vụ Giặt ủi công nghiệp năm 2016
  • Dự án: Dịch vụ Giặt ủi công nghiệp năm 2016
  • Nguồn vốn: Kinh phí hoạt động thường xuyên
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 08/10/2015 đến 10 giờ 00 ngày 09/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng, số 86, Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
  • Điện thoại: 0793.822.262/0793.822.262
  • Giá bán: 0 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 09/11/2015 tại Văn phòng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng, số 86, Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

        Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.