Mời Chào hàng: Cải tạo, nâng cấp trường THCS xã Nghĩa Hồng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: UBND xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
  • Gói thầu: Cải tạo, nâng cấp trường THCS xã Nghĩa Hồng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Cải tạo, nâng cấp trường THCS xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng
  • Nguồn vốn: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 07/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 14/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Văn phòng UBND xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
  • Điện thoại: (0350) 3872112; Fax: (0350) 3872112
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 14/10/2015 Văn phòng UBND xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

          UBND xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.