Mời chào hàng: Mua máy bơm khí C02 ổ bụng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai 
  • Gói thầu: Mua máy bơm khí C02 ổ bụng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai 
  • Dự án: Mua máy bơm khí C02 ổ bụng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai
  • Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 05/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 13/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Văn thư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, đường Chiềng On, phường Bình Minh, TP. Lào Cai
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 500.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 13/10/2015 tại Phòng Văn thư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, đường Chiềng On, phường Bình Minh, TP. Lào Cai

           Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.