Mời Thầu: đường thi công, vận hành thủy điện Đồng Văn tỉnh Quảng Trị

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần Thủy điện Đakrông
  • Gói thầu: Gói thầu số 03: Đường thi công, vận hành
  • Dự án: Thủy điện Đồng Văn.
  • Nguồn vốn: vốn tự có và vốn vay trong nước. Nhà thầu sẽ tự ứng vốn thi công và được thanh toán sau khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 02/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công ty cổ phẩn Thủy điện Đakrông, thôn Xa Lăng, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
  • Điện thoại: 053.2221001; Fax: 053.2221002
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 02/11/2015 tại Công ty cổ phẩn Thủy điện Đakrông, thôn Xa Lăng, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Công ty cổ phần Thủy điện Đakrông Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.