Mời Thầu: Xây lắp công trình cải tạo, nạo vét tuyến mương phường Cẩm Thủy

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thủy
  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp công trình (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Cải tạo, nạo vét tuyến mương thoát nước giáp ranh với Nhà máy xi măng Cẩm Phả thuộc phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
  • Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách TP Cẩm Phả – Trích từ nguồn sự nghiệp kiến thiết kinh tế chi cho công tác vệ sinh môi trường
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 07/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 17/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thủy, số 564 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại: 0333.939.326; Fax: 0333.939326
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 17/10/2015 tại Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thủy, số 564 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

      Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thủy Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.