Mời Thầu: xây lắp công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km190-Km1S4; Km211-Km238, QL4, tỉnh Lào Cai

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban QLDA bảo trì đường bộ Lào Cai
  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp công trình
  • Dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km190-Km1S4; Km211-Km238, QL4, tỉnh Lào Cai
  • Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 07/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 19/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA bảo trì đường bộ Lào Cai, tầng 1 khối 7 Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: (020) 3768008
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 19/10/2015 tại Ban QLDA bảo trì đường bộ Lào Cai, tầng 1 khối 7 Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Ban QLDA bảo trì đường bộ Lào Cai Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.