Mời Thầu: Xây dựng hệ thống đường giao thông vùng sạt lở ven biển Cà Ná

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

  • Bên mời thầu: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
  • Gói thầu: Xây dựng hệ thống đường giao thông (giai đoạn 1) (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Dự án Bố trí dân cư vùng sạt lở ven biển Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
  • Nguồn vốn: vốn Hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ và Trái phiếu Chính phủ năm 2015 tại các Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, số 1603/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND Tỉnh Ninh Thuận
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 08/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 28/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, số 163 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
  • Điện thoại: 068.3823949   Fax: 068.3822975
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 28/10/2015 tại Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, số 163 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.