Mời chào hàng: Thi công xây dựng nhà vệ sinh, sân đường, san lấp mặt bằng tỉnh Sóc Trăng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng
  • Gói thầu: Thi công xây dựng nhà vệ sinh, sân đường, san lấp mặt bằng các điểm trường học
  • Dự án: Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn – dự án Quản lý Thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6), tỉnh Sóc Trăng
  • Nguồn vốn: vốn vay ngân hàng Thế giới và vốn ngân sách tỉnh Sóc Trăng
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 08/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 09/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng, số 86, Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
  • Điện thoại: 0793.822.262/0793.822.262
  • Giá bán: 0 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 09/11/2015 tại Văn phòng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng, số 86, Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

    Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.