Mời Thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm cho các hệ thống dịch vụ GTGT

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone thuộc tổng công ty viễn thông Mobitone
  • Gói thầu: Trang bị phần cứng, phần mềm
  • Dự án: Trang bị hệ thống giám sát truy nhập từ xa tập trung cho các hệ thống dịch vụ GTGT
  • Nguồn vốn: vốn tái đầu tư năm 2015 của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 10 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 10 giờ 00 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (Phòng Kỹ thuật), Tầng 7, tòa nhà MobiFone Duy Tân, 5/82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 27/10/2015 tại Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (Phòng Kỹ thuật), Tầng 7, tòa nhà MobiFone Duy Tân, 5/82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội          

Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone thuộc tổng công ty viễn thông Mobitone Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.