Mời Thầu: 79 danh mục hóa chất kỹ thuật cao

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương
  • Gói thầu: 79 danh mục hóa chất kỹ thuật cao
  • Dự án: Mua hóa chất lần 2 năm 2015
  • Nguồn vốn: NSNN năm 2015-2016 và nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế của viện Huyết học – Truyền máu Trung uơng
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 02/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán (phòng 1005), Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 38685582
  • Giá bán: 500.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 02/11/2015 tại Phòng Tài chính kế toán (phòng 1005), Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.