Mời Thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 • Bên mời thầu: Công ty Truyền tải điện 1
 • Gói thầu: Gói thầu số 11: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
 • Dự án: Nâng công suất máy biến áp 500kV trạm 500kV Thường Tín
 • Nguồn vốn: EVNNPT
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thấu rộng rãi trong nước
 • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 30 ngày 15/10/2015 đến 09 giờ 30 ngày 04/11/2015 (trong giờ hành chính)
 • Địa điểm: Phòng Đầu tư xây dựng (P.206) – Công ty Truyền tải điện 1, số 15, Cửa Bắc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • Điện thoại: 04.2.2132183/04.2.2429945; Fax: 04.37150410
 • Giá bán: 500.000 đồng
 • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 04/11/2015 tại Phòng Đầu tư xây dựng (P.206) – Công ty Truyền tải điện 1, số 15, Cửa Bắc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

  Công ty Truyền tải điện 1 
  Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.