Mời Thầu: Thi công xây dựng công trình Trường THPT Chợ Lách A

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre
  • Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Trường THPT Chợ Lách A (THPT Tran Văn Kiết) huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
  • Dự án:
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp phát
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 15/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 04/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Nhà Xinh, số 192K Khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  • Điện thoại: 075.3836555/3601770; Fax: 075.3561209
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 04/11/2015 tại Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Nhà Xinh, số 192K Khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

 Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.