Mời chào hàng: Mua vật tư máy khoan thủy lực Atlascopco ECM 580Y

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần xi măng Sông Thao
  • Gói thầu: Vật tư 
  • Dự án: Mua sắm vật tư dầu mỡ, vật tư lọc, săm lốp và vật tư khai thác mỏ phục vụ sửa chữa 06 tháng cuối năm 2015 và 06 tháng dầu năm 2016
  • Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2015, 2016
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 10 giờ 00 ngày 20/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Tổ chuyên gia đấu thầu – Công ty cổ phần xi măng Sông Thao, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210. 3884 927; Fax: 0210.3884 929; Liên hệ Mr. Nam: 0915 025 084
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 10 giờ 00 ngày 20/10/2015 tại Tổ chuyên gia đấu thầu – Công ty cổ phần xi măng Sông Thao, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Công ty cổ phần xi măng Sông Thao Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.