Mời chào hàng: Nhiệm vụ phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Công ty TNHH XNK Gia Tường
  • Gói thầu: Nhiệm vụ phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn xã Đại Phước
  • Dự án: Dự án Nhiệm vụ phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch
  • Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp môi trường năm 2015
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30 ngày 13/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 20/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công ty TNHH XNK Gia Tường, số 162, Đường Bàu Bàng, Khu phố 1, Phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại: 0650- 3907770
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 20/10/2015 tại Công ty TNHH XNK Gia Tường, số 162, Đường Bàu Bàng, Khu phố 1, Phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

    Công ty TNHH XNK Gia Tường Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.