Mời chào hàng: Biển báo hiệu giao chéo giữa đường dây cao áp với đường bộ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu:  Công ty Điện lực Hậu Giang
  • Gói thầu: Biển báo hiệu giao chéo giữa đường dây cao áp với đường bộ
  • Dự án: Mua sắm biển báo hiệu giao chéo giữa đường dây cao áp với đường bộ
  • Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh điện
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
  • Thời gian phát hành YCBG: từ 10 giờ 48 ngày 07/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 14/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công ty Điện lực Hậu Giang, số 81 Võ Văn Kiệt, Khu vực 2, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 0 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 14/10/2015 tại Công ty Điện lực Hậu Giang, số 81 Võ Văn Kiệt, Khu vực 2, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

         Công ty Điện lực Hậu Giang Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.