Mời chào hàng: Trang bị dụng cụ luyện tập thể dục thể thao

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Câu lạc bộ Văn hóa – TDTT Nguyễn Du
  • Gói thầu: Trang bị dụng cụ luyện tập thể dục thể thao cho Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Nguyễn Du để lắp đặt tại các trường THCS trên địa bàn Quận 1
  • Dự án:
  • Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Nguyễn Du
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
  • Thời gian phát hành YCBG: từ 08 giờ 00 ngày 15/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 22/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Câu lạc bộ Văn hóa – TDTT Nguyễn Du, số 116 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM
  • Điện thoại: 08.38246407; Fax: 08.38246408
  • Giá bán: 0 đồng
  • Hạn cuối nhận báo giá: 09 giờ 00 ngày 22/10/2015 tại Câu lạc bộ Văn hóa – TDTT Nguyễn Du, số 116 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

      Câu lạc bộ Văn hóa – TDTT Nguyễn Du Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.