Mời Thầu: Xây dựng mới nhà làm việc Điện lực Trần Văn Thời

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Công ty Điện Lực Cà Mau
  • Gói thầu: Gói thầu số 19: Xây dựng mới nhà làm việc Điện lực Trần Văn Thời
  • Dự án: Xây dựng mới nhà làm việc Điện lực Trần Văn Thời
  • Nguồn vốn: ĐTXD
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý dự án, Công ty Điện lực Cà Mau, số 288A, Trần Hưng Đạo, Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 27/10/2015 tại Ban Quản lý dự án, Công ty Điện lực Cà Mau, số 288A, Trần Hưng Đạo, Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

      Công ty Điện Lực Cà Mau Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.