Mời chào hàng: Cải tạo xây dựng, trang trí nội ngoại thất

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank)
  • Gói thầu: Cải tạo xây dựng, trang trí nội ngoại thất
  • Dự án: Trụ sở làm việc của BVB Chi nhánh Hải Phòng
  • Nguồn vốn: Nguồn vốn của BAOVIET Bank
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  •  Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 16 giờ 00 ngày 19/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng PTML – Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Tầng 5 Tòa nhà Corner stone, số 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 04.3 928 8989
  • Giá bán:
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 19/10/2015 tại Phòng PTML – Ngân hàng TMCP Bảo Việt, Tầng 5 Tòa nhà Corner stone, số 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

           Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.