Mời chào hàng: Cải tạo, sửa chữa, cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Phòng Đào tạo – Học viện Hậu cần
  • Gói thầu:

          – Gói số 1: cải tạo, sửa chữa; cung cấp trang thiết bị và thi công lắp đặt hoàn thiện phòng học chuyên dùng thực hành quân nhu;

         – Gói số 2: Cải tạo, sửa chữa; cung cấp trang thiết bị và thi công lắp đặt nâng cấp phòng học chuyên dùng thực hành bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô;

  • Dự án:
  • Nguồn vốn: NSNN giao năm 2015
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 00 ngày 14/10/2015 đến 07 giờ 30 ngày 21/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Bảo đảm vật chất – Phòng Đào tạo – Học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, quận Long biên, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 069 577 209
  • Giá bán:
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 07 giờ 30 ngày 21/10/2015 tại Ban Bảo đảm vật chất – Phòng Đào tạo – Học viện Hậu Cần, phường Ngọc Thụy, quận Long biên,TP. Hà Nội

          Phòng Đào tạo – Học viện Hậu cần Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.