Mời chào hàng: Cung cấp 04 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác, tải trọng dưới 4 tấn

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội
  • Gói thầu: Cung cấp 04 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác, tải trọng dưới 4 tấn mới 100%
  • Dự án:
  • Nguồn vốn: vốn sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 20/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Kỹ thuật Vật tư – Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội, số 282 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 20/10/2015 tại Phòng Kỹ thuật Vật tư – Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội, số 282 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội           

Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hà Nội Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.