Mời Thầu: Thi công xây dựng cải tạo sửa chữa chống xuống cấp trụ sở

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
  • Gói thầu: Thi công xây dựng (gói thầu dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Cải tạo sửa chữa chống xuống cấp trụ sở số 70 Trần Hưng Đạo
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 17/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, tầng 5, số 70 phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 04.39424357; Fax: 04.39421078
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 27/10/2015 tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, tầng 5, số 70 phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

     Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.