Mời Thầu: Xây lấp nhà điều hành sản xuất

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Công ty CP bao bì HABECO
  • Gói thầu: Gói thầu 16: Xây lấp nhà điều hành sản xuất (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: ĐTXD Nhà máy sản xuất bao bì HABECO
  • Nguồn vốn: vốn tự có, vốn vay thương mại
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 17/10/2015 đến 08 giờ 30 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban quản lý dự án Công ty CP bao bì HABECO, Lô 2ha Cụm CN Nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 27/10/2015 tại Ban quản lý dự án Công ty CP bao bì HABECO, Lô 2ha Cụm CN Nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

       Công ty CP bao bì HABECO Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.