Mời Thầu: Thi công cải tạo, cung cấp lắp đặt nội thất và trang thiết bị công trình

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án khu vực phía Bắc – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  • Gói thầu: Gói thầu số 6: Thi công cải tạo, cung cấp lắp đặt nội thất và trang thiết bị công trình
  • Dự án: Cải tạo, đầu tư trang bị nội thất Trụ sở Chi nhánh Hà Đông
  • Nguồn vốn: vốn tự có (Quỹ đầu tư phát triển/vốn điều lệ)
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 20/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 30/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban quản lý dự án khu vực phía Bắc – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tầng14, tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 04.22225343; Fax: 04.22200407
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 30/10/2015 tại Ban quản lý dự án khu vực phía Bắc – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tầng14, tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ban quản lý dự án khu vực phía Bắc – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.