Mời Thầu: Mua sắm máy vi tính năm 2015 Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
  • Gói thầu: Mua sắm máy vi tính (PC) năm 2015 Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
  • Dự án: Mua sắm mấy vi tính (PC) năm 2015 Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
  • Nguồn vốn: Chủ sở hữu
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 19/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 09/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Văn phòng – tầng 3 – Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, số 35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 09/11/2015 tại Văn phòng – tầng 3 – Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, số 35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.