Mời chào hàng: Cung cấp vật tư phụ tùng gia công 05 bộ băng tải trong lò B650x80/22kW khung cứng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Hòn Gai – TKV
  • Gói thầu: Cung cấp vật tư phụ tùng gia công 05 bộ băng tải trong lò B650x80/22kW khung cứng số 01-:- số 05
  • Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ duy trì sản xuất năm 2015 – Công ty than Hòn Gai – TKV
  • Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn huy động khác của Công ty
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 19/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 26/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Vật tư – Công ty than Hòn Gai – TKV, số 169 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại: 033.3825 233; Fax: 0333.826 085
  • Giá bán: 0 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 26/10/2015 tại Phòng Vật tư – Công ty than Hòn Gai – TKV, số 169 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

   Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Hòn Gai – TKV Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.