Mời chào hàng: Mua sắm VTTB phục vụ Sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hà Giang
  • Gói thầu: Gói thầu số 8: Mua sắm VTTB phục vụ Sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2015
  • Dự án: Phục vụ Sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2015 của Công ty Điện lực Hà Giang năm 2015
  • Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 19/10/2015 đến 15 giờ 00 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch vật tư – Công ty Điện lực Hà Giang, số 182 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
  • Điện thoại: 0219.3866337; Fax: 0219.3860081
  • Giá bán:
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 15 giờ 00 ngày 27/10/2015 tại Phòng Kế hoạch vật tư – Công ty Điện lực Hà Giang, số 182 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang

          Công ty Điện lực Hà Giang Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.