Mời chào hàng: Cung cấp vật tư phụ tùng phục vụ sửa chữa thường xuyên

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Công ty than Hòn gai – TKV
  • Gói thầu: Gói số 17 : Cung cấp vật tư phụ tùng phục vụ sửa chữa thường xuyên cho các thiết bị thủy lực trong lò, trạm bơm dịch, cột chống, giá thủy lực di động và các thiết bị khác Quý IV năm 2015
  • Dự án: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên 03 tháng cuối năm 2015 cho các thiết bị khai thác hầm lò
  • Nguồn vốn: Vốn sản xuất
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30 ngày 19/10/2015 đến 17 giờ 00 ngày 23/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Vật tư – Công ty than Hòn Gai – TKV, số 169 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại: 0333.825350; Fax: 0333 826085
  • Giá bán: 0 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 17 giờ 00 ngày 23/10/2015 tại Phòng Vật tư – Công ty than Hòn Gai – TKV, số 169 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

           Công ty than Hòn gai – TKV Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.