Mời Thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà kiểm tra hàng hóa nhập khẩu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị
  • Gói thầu: Gói thầu số 7: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
  • Dự án: Cải tạo nhà kiểm tra liên hợp hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu Lao Bảo
  • Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thấu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 19/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 09/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Tài vụ – Quản trị thuộc Cục Hải quan Quảng Trị, số 59 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị
  • Điện thoại: 053.3666567; Fax: 053.3850570
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 09/11/2015 tại Phòng Tài vụ – Quản trị thuộc Cục Hải quan Quảng Trị, số 59 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị

          Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.