Mời Thầu: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Bình
  • Gói thầu: Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị
  • Dự án: Dự án tạo quỹ đất khu độ thị Sa Động, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới
  • Nguồn vốn: Nguồn vốn từ Quỹ phát triển đất của tỉnh
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 19/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 09/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Bình, Tầng 6, số 105, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
  • Điện thoại: (052) 3850742; Fax: (052) 3850744
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 09/11/2015 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Bình, Tầng 6, số 105, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

          Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường Quảng Bình Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.