Mời Thầu: Thi công xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Quyết Tiến

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Quyết Tiến
  • Gói thầu: Thi công xây dựng
  • Dự án: Xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
  • Nguồn vốn: Ngân sách thành phố và ngân sách địa phương
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 17/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Quyết Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
  • Điện thoại: 031.3682281
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 27/10/2015 tại Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Quyết Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

         Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Quyết Tiến Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.