Mời Thầu: Xây lắp hạng mục hành lang cầu Trung tâm Y tế An Lão

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Sở Y tế Bình Định
  • Gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp hạng mục: Hành lang cầu thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện An Lão (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Trung tâm Y tế huyện An Lão
  • Nguồn vốn: vốn trái phiếu Chính phủ
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 19/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 29/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế Bình Định, số 756 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Điện thoại: (056) 3791222; 3792028; Fax: (056) 3794686
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 29/10/2015 tại Văn phòng Sở Y tế Bình Định, số 756 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

           Sở Y tế Bình Định Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.