Mời Thầu: Toàn bộ phần thi công xây dựng Cầu Suối Tiên II

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: BQL các dự án DT&XD huyện Tây Trà
  • Gói thầu: Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công xây dựng
  • Dự án: Cầu Suối Tiên II, xã Trà Quân, huyện Tây Trà
  • Nguồn vốn: Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2014
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 50 ngày 16/10/2015 đến 08 giờ 50 ngày 04/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: BQL các dự án ĐT&XD huyện Tây Trà, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 50 ngày 04/11/2015 tại BQL các dự án ĐT&XD huyện Tây Trà, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi

        BQL các dự án DT&XD huyện Tây Trà Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.