Mời chào hàng: Xây lắp hạng mục san nền, cổng, tường rào

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án cơ sở nghiên cứu của viện năng lượng nguyên tử Việt Nam tại Đà Nẵng
  • Gói thầu: Xây lắp hạng mục san nền, cổng, tường rào (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Cơ sở nghiên cứu viện năng lượng nguyên tử Việt Nam tại Đà Nẵng (giai đoạn 1)
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 14 giờ 30 ngày 20/10/2015 đến 14 giờ 30 ngày 27/10/2015
  • Địa điểm: Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, số 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Điện thoại: (04)39422756; Fax: (04)39422623
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 30 ngày 27/10/2015 tại Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, số 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

      Ban quản lý dự án cơ sở nghiên cứu của viện năng lượng nguyên tử Việt Nam tại Đà Nẵng Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.