Mời Thầu: Thi công Xây mới Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban QLDA quận Thanh Xuân
  • Gói thầu: Thi công xây dựng công trình
  • Dự án: : Xây mới Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc – Trường Mầm non chất lượng cao quận Thanh Xuân
  • Nguồn vốn: NS quận
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 21/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 10/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA quận Thanh Xuân, tầng 6, số 9 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 38548270
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 10/11/2015 tại Ban QLDA quận Thanh Xuân, tầng 6, số 9 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

       Ban QLDA quận Thanh Xuân Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.