Mời chào hàng: Thi công xây dựng công trình nhà văn hóa Thạch Thán

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: UBND xã Thạch Thán
  • Gói thầu: Gói 6: Thi công xây dựng công trình (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Nhà văn hóa thôn 2 xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai
  • Nguồn vốn: NS xã , NS quận Hà Đông hỗ trợ
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 20/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: UBND xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 33843227
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 27/10/2015 tại UBND xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

          UBND xã Thạch Thán Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.