Mời chào hàng: Chi phí xây lắp Cứng hóa kênh nội đồng thôn Tri Lễ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: ủy ban nhân dân xã Quang Trung
  • Gói thầu: Gói thầu số 01: chi phí xây lắp + chi phí hạng mục chung: Cứng hóa kênh nội đồng thôn Tri Lễ (đoạn cống nhà vườn đến máng ông Xuân) (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Cứng hóa kênh nội đồng thôn Tri Lễ (đoạn cống nhà vườn đến máng ông Xuân), xã Quang Trung
  • Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố Hà Nội, huyện Phú Xuyên
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 20/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 29/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: UBND xã Quang Trung, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 04.33854471
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 29/10/2015 tại UBND xã Quang Trung, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

         ủy ban nhân dân xã Quang Trung Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.