Mời Thầu: Mua công tơ điện tử 2016 1 pha có RE

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

  • Bên mời thầu: Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội
  • Gói thầu: Gói thầu 01 “Công tơ điện tử 2016 – Công tơ 1 pha có RF”
  • Dự án: Mua công tơ điện tử 2016
  • Nguồn vốn: Mua công tơ điện tử 2016
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 19/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 09/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý Đấu thầu, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, số 69 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 04.22200852; Fax: 04 22200853
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 09/11/2015 tại Ban Quản lý Đấu thầu, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, số 69 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

        Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.