Mời Thầu: Mua trang thiết bị, hàng hóa văn phòng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Trường Đại học Y Hà Nội
  • Gói thầu: Gói 2: Mua trang thiết bị văn phòng
  • Dự án: Mua trang thiết bị, hàng hóa bằng nguồn tài trợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam năm 2015 cho Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguồn vốn: Tài trợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam năm 2015 cho Trường Đại học Y Hà Nội
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 20/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 30/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Văn thư – Hành chính tổng hợp, tầng 1 Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: 04.38523798 số lẻ: 555; Fax: 04.38525115
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 30/10/2015 tại Phòng Văn thư – Hành chính tổng hợp, tầng 1 Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

      Trường Đại học Y Hà Nội Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.